ANDRZEJ BRZEZINA WINIARSKI

HERBY
RZECZYPOSPOLITEJ

Zrealizowano przy pomocy Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego


WEJŚCIE / ENTER

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
UWAGA, NOWOŚĆ: Andrzej Brzezina Winiarski - Herby Rzeczypospolitej – najnowsze opracowanie przedstawiające wybrane herby rodowe na przestrzeni  Państwa Polskiego, od średniowiecza do teraźniejszości. Herbarz ten posiada zupełnie nową grafikę. W porównaniu z poprzednią publikacją pt. Herby szlachty Rzeczypospolitej, które ukazało się w 2006 roku w Warszawie, w nowym herbarzu autor przedstawia prócz herbów szlacheckich, także mieszczańskie zarejestrowane w Pierwszej Powszechnej Otwartej Księdze Herbowej ,,Nova Heraldia” . Wykaz nazwisk został poprawiony i uzupełniony. Książka zawiera ponad 2500 barwnych herbów rodowych oraz około 35 000 ułożonych alfabetycznie nazwisk. Wydanie posiada twardą, lakierowaną oprawę, zostało wydrukowane na wysokiej jakości papierze kredowym.
Wydawcą herbarza jest Archiwum Państwowe w Przemyślu i Przemyskie Towarzystwo Archiwistyczne ,,Archiwariusz”.

W słowie od autora podziękowanie zostało złożone m.in. byłemu Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej na Uchodźstwie Ryszardowi Kaczorowskiemu za wsparcie duchowe, które było wyjątkowo cenne w chwilach słabości i zwątpienia w trakcie prac nad niniejszą książką.
UWAGA PROMOCYJNĄ SPRZEDAŻ KSIĄŻKI PROWADZI ARCHIWUM PAŃSTWOWE W PRZEMYŚLU, PROSZĘ KLIKNĄĆ
PROSZĘ KLIKNĄĆ NA KSIĄŻKĘ

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

WYDAWNICTWO DE FACTO WARSZAWA
(nakład wyczerpany)

1400 herbów, 18000 nazwisk
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

STRONA GŁÓWNA / HOME


WŁODZMIERZ LEŚNIAK - KOMENDANT POLICJI PAŃSTWOWEJ W TRUSKAWCU

ZWIĄZEK SZLACHTY ZAGRODOWEJ
ZARZĄD GŁÓWNY W PRZEMYŚLU


Z Przemysla do Berlina - Historia jednego herbu
Załadowane przez: 1toja. - Obejrzyj oryginalne wideo z sieci.

http://www.youtube.com/watch?v=rcXV5iz2LlM 

 

statystyka