POWRÓT / RETURN  DALEJ / NEXT

 

Od autora

 

,,Herby Rzeczpospolitej” to najnowsze opracowanie przedstawiające wybrane herby rodowe na przestrzeni tysiąclecia istnienia Państwa Polskiego, od średniowiecza do teraźniejszości.

W porównaniu z moim poprzednim wydaniem pod tytułem Herby szlachty Rzeczypospolitej, które ukazało się w 2006 roku w Warszawie nowy herbarz posiada prócz herbów szlacheckich także mieszczańskie charakteryzujące się inną budową hełmu. Wykaz nazwisk został poprawiony i uzupełniony.

Po wielu publikacjach, zarówno w postaci multimedialnej, internetowej oraz książkowej otrzymałem ogromną ilość listów także z sugestiami i wnioskami, dzięki którym mogłem dokonać weryfikacji poszczególnych herbów.

W roku 2000, wzorując się na opracowaniu pt. Herby szlachty polskiej  Sławomira Górzyńskiego,  Jerzego Kochanowskiego i Adama Jońcy, wykonałem kolekcję 152 obrazów olejnych na płótnie z wizerunkami herbów, oraz ręcznie dziesięć ksiąg, które rozesłane zostały do osobistości w kraju i na świecie. Herbarz ten został wystawiony, a następnie w całości przekazany Archiwum Państwowemu w Przemyślu. Wystawiany on był także w Galerii Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie, natomiast reprint herbarza wystawiany był w Galerii Herbowej w Warszawie oraz w krasiczyńskim zamku.

W roku 2001, wzorując się obrazami  Pocztu Królów i Książąt Polskich Jana Matejki, wykonałem kolekcję 53 portretów najważniejszych osobistości niepodległej Rzeczypospolitej od Mieszka I aż do Prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego, także Prezydentowej Marii Kaczyńskiej i Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego. Kolekcja ta została zlicytowana na aukcji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 13 stycznia 2002 r w przemyskim klubie ,,Niedźwiadek”.

W 2002 roku na podstawie grafik Marcina Muriniusa wykonałem  herbarz wielkich mistrzów Zakonu Najświętszej Marii Panny z Jerozolimy zwanego krzyżackim w kolekcji 36 obrazów akrylowych. Kolekcja ta wystawiana była w Archiwum Państwowym w Przemyślu oraz Galerii Herbowej w Warszawie.

Rok 2003 przyniósł herbarz wielkich mistrzów zakonu templariuszy wraz z portretem ostatniego wielkiego mistrza Jakuba de Molay`a. Obraz eksponowany był podczas Ogólnopolskiej Giełdy Szlacheckiej w Warszawie w gmachu Sejmu RP w dniu 25 kwietnia 2004 r., w Galerii Herbowej w Warszawie. Wykonałem także kolekcję 43 herbów wielkich mistrzów Zakonu Najświętszej Marii Panny z Jerozolimy zwanego krzyżackim przy użyciu techniki cyfrowej. Za pomocą tej samej techniki, na podstawie opracowania Władysława Pulnarowicza pt. ,,Rycerstwo Polskie Podkarpacia” opracowałem  herbarz szlachty Podkarpacia, herbarz miast Podkarpacia według stanu prawnego z roku 1939 oraz herbarz ziem Rzeczypospolitej Polskiej z roku 1764.

Herbarz wielkich mistrzów zakonu maltańskiego stanowi niejako ostatnie ogniwo cyklu herbarzy zakonów rycerskich, które fascynowały mnie od samego początku, zawsze podziwiałem je i darzyłem szczególnym zainteresowaniem.

Wykonałem także galerię herbów szlachty Rzeczypospolitej w kolekcji ponad 2000 wizerunków i opracowałem wykaz ułożonych alfabetycznie około 25000 nazwisk szlacheckich studiując herbarze i opracowania genealogiczne: Adama Bonieckiego, Sławomira Górzyńskiego i Jerzego Kochanowskiego, Artura Ornatowskiego, Tadeusza Gajla,  Marcina Bielskiego, Jana Lwa Hebulta, Szymona Okolskiego, Kacpra Nisieckiego,  Bartosza Paprockiego, Alfreda Znamierowskiego, Józefa Szymańskiego, Czesława Malewskiego, Adama Kromera, Władysława Pulnarowicza, Ryszarda Jurzaka,  Marcina Muriniusa, Hansa-Georga Boehma i wiele innych wybitnych postaci polskiej i światowej heraldyki i genealogii.

Wiele cennych informacji na co dzień otrzymuję od doktora Zdzisława Koniecznego, emerytowanego dyrektora Archiwum Państwowego w Przemyślu, przemyskich archiwistów, pracowników Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej, genealoga, redaktora Janusza Motyki oraz Norberta Wacławczyka z Niemiec, założyciela Pierwszej Otwartej Księgi Herbowej pn. Nova Heraldia w Jeleniej Górze.

Herbarz, który przekazuję Państwu jest kontynuacją mojej pasji, która trwa i daje mi wciąż wiele satysfakcji.

Herbarz ten powstał dzięki szczególnemu zaangażowaniu i pomocy Posła do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, Posła Ziemi Przemyskiej Pana Marka Kuchcińskiego, któremu wyrażam ogromną wdzięczność i podziękowanie.

Wdzięczność i podziękowanie składam także Ministrom Kultury i Dziedzictwa Narodowego Panom; Kazimierzowi, Michałowi Ujazdowskiemu i  Bogdanowi Zdrojewskiemu, Pani Dyrektor Departamentu Sztuki Barbarze Raczyńskiej w  Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz
Dyrektorowi Archiwum Państwowego w Przemyślu Panu Bogusławowi Bobusi i
Zastępcy Dyrektora Archiwum Państwowego w Przemyślu Pani Małgorzacie Annie Nowak

Podziękowanie składam także b. Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej na Uchodźstwie Panu Ryszardowi Kaczorowskiemu za wsparcie duchowe, które było szczególnie cenne w chwilach słabości i zwątpienia.

Andrzej Brzezina Winiarski - kontakt
Przemyśl, 2008 rok

POWRÓT / RETURN  DALEJ / NEXT